Báo Phong Hóa với vấn đề đổi mới văn hóa Việt Nam từ năm 1932 đến năm 1936: Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201

Title: Báo Phong Hóa với vấn đề đổi mới văn hóa Việt Nam từ năm 1932 đến năm 1936: Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201
Authors: Nguyễn, Thị Thơm
Keywords: Báo chí;Đổi mới văn hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1. Nhận diện báo Phong Hóa. Trong chương này tác giả đã đi tìm hiểu và làm sáng rõ một số khái niệm về báo chí và văn hóa. Đồng thời tìm hiểu về bối cảnh lịch sử của xã hội; quá trình ra đời, phát triển và cấu trúc của tờ Phong Hóa. Tác giả cũng đã tiến hành tổng hợp và phân tích các đặc điểm của đội ngũ người làm báo Phong Hóa dựa trên kết quả khảo sát 100 tác giả đã viết bài được thống kê từ 190 số báo. Ngoài ra là những tìm hiểu về quá trình ra đời, tôn chỉ và các hoạt động chính của nhóm bút chủ lực Tự lực văn đoàn cùng những thông tin về các tác giả tiêu biểu trên tờ Phong Hóa. Sau đó khái quát lại để có cái nhìn tổng quan nhất về tờ báo. Chương 2. Đổi mới trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và lối sống. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, tác giả đã bàn luận về vấn đề đổi mới văn hóa trên báo Phong Hóa với 3 nội dung chính: thúc đẩy sự đổi mới trong văn học; thúc đẩy sự đổi mới trong nghệ thuật và sự cổ vũ cho lối sống Âu hóa. Chương 3: Một số nhận xét và liên hệ thực tiễn Từ các phân tích, chứng minh đó đưa ra đánh giá về những giá trị mà Phong Hóa đã để lại cho văn hóa – xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Sau đó, tác giả tiến hành liên hệ với thực tại để nhấn mạnh những giá trị về văn hóa mà Phong Hóa đã để lại đến tận ngày nay.
Description: 141 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60920
Appears in Collections: USSH – Master Theses

Advertisements

CREDIT RISK MANAGEMENT FOR PERSONAL BANKING AT MBBANK-SON TAY TOWN BRANCH

Title: CREDIT RISK MANAGEMENT FOR PERSONAL BANKING AT MBBANK-SON TAY TOWN BRANCH
Authors: Phung, Le Son
Keywords: Credit risk management;personal customer;debt
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa Quốc tế
Series/Report no.: FBA7;
Abstract: The objective of the topic is to investigate the status of credit risk management for personal customers of MBBank-Son Tay Town Branch, thereby proposing appropriate measures to improve credit risk management for personal customer at the branch. In the research process, the topic uses a variety of methods to analyze and research. Research data in the topic is mainly secondary data collected by the author from literature reference. Secondary data collected in the topic is data related to business operations, credit activities, and credit risk management activities of Military Commercial Joint Stock BankSon Tay Town Branch in period 2014-2016 through annual statements, financial statements, general statements … and internal documents of the branch, research works, reference books and legal documents of the State. In addition, the author uses methods for data analysis such as descriptive statistics method, comparative methods, synthetic analysis method, and expert method. From the process of researching the status of credit risk management at MBBank – Son Tay Town Branch in combination with various methods of research and analysis, the topic has pointed out remaining restrictions in credit risk management at the branch. Specifically, such restrictions are the ratio of overdue debt and bad debt at the branch tending to increase over the years, ability of assessment and information collection about customers remaining limited, capacity of credit officers remaining limited, internal credit rating system remaining unreasonable. From these limitations, the author proposes appropriate solutions to improve credit risk management for personal customer at MBBank-Son Tay Town Branch
Description: p. 67
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60511
Appears in Collections: IS – Master Theses

Solutions to increase numbers of K+ subcriber for the vietnam satellite digital television co., ltd. = Nghiên cứu giải pháp tăng số lượng thuê bao K+ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh : 603401

Title: Solutions to increase numbers of K+ subcriber for the vietnam satellite digital television co., ltd. = Nghiên cứu giải pháp tăng số lượng thuê bao K+ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh : 603401
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Keywords: Quản trị doanh nghiệp;Truyền hình số
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: – Tóm tắt, sơ lược về tình hình kinh doanh, môi trường kinh doanh, thuận lợi và khó khăn. – Xây dựng được mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của Khách hàng đối với sản phẩm của K+. Phân tích được thực trạng vấn đề để xác định được những yếu tố tác động tới chất lượng dịch vụ của K+, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách hàng. – Đề xuất được một số giải pháp để tăng số lượng thuê bao
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60899
Appears in Collections: UEB – Master Theses

Đa dạng sinh học, các chức năng chính và một số nhân tố tác động lên hệ sinh thái đất ngập nước khu vực Bàu Sấu (Vườn quốc gia Cát Tiên) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 60 01

Nghiên cứu thành phần, phân bố của mối Macrotermes (Isoptera : Termitidae) và đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes Annandalei (Silvestri) ở miền bắc Việt Nam : Luận án TS. Sinh học 1.05.14

Nghiên cứu phương pháp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải nhờ quần thể vi sinh vật tự nhiên khi sử dụng các loại cơ chất khác nhau : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01

A8
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37060